ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อถ้าคุณรู้แล้วจะต้องทึ่ง

ตะกร้อถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกสถานที่ และเป็นกีฬาที่ทุกเพศทุกวัยเล่นได้ นอกจากความสนุกแล้วกีฬาตะกร้อยังมีประโยชน์จากการเล่นมากมายทางทั้งทางตรงและทางอ้อม มาดูกันเลยว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง

  1. ตะกร้อเป็นกีฬาที่ประหยัด ลงทุนน้อยแต่เล่นได้หลายคน อีกทั้งลูกตะกร้อยังมีความทนทาน ถ้าใช้ตะกร้อให้ถูกวิธีดูแลและเก็บรักษาไว้ให้ดี
  2. ตะกร้อเป็นกีฬาที่ทำให้ผู้เล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คือเอาเวลาจากที่ว่างนั้นมาเล่นกีฬาทำให้มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส
  3. ตะกร้อเป็นกีฬาที่ฝึกให้ผู้เล่นเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว เพราะต้องมีความระมัดระวังตัวและเตรียมตัวพร้อมที่จะรับลูกตะกร้อในลักษณะต่างๆอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญผู้เล่นต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความรวดเร็วและกระฉับกระเฉง เพื่อให้ทันต่อการรับลูกตะกร้อ
  4. ตะกร้อเป็นกีฬาที่ช่วยฝึกการตัดสินใจ เพราะก่อนที่ผู้เล่นจะทำการเล่นลูกตะกร้อในทุกๆครั้งจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทาง ความเร็ว ความแรงและลักษณะการหมุนของลูกตะกร้อ ถือเป็นกีฬาที่ฝึกการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  5. ตะกร้อจะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น และยังเป็นการฝึกระบบประสาทของสมองให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี เพราะการเล่นลูกตะกร้อแต่ละครั้งต้องอาศัยระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ เพื่อให้การเล่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  6. ตะกร้อเป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ทั้งผู้เล่นและผู้ชม และยังช่วยให้มีอารมณ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใจอยู่ตลอดเวลา
  7. ตะกร้อถือว่าเป็นกีฬาอิสระ เพราะกีฬาตะกร้อนั้นสามารถเล่นได้ไม่จำกัดเวลา คือผู้เล่นจะเล่นเวลาไหนก็ได้ตามความต้องการที่อยากจะเล่นเลย ตะกร้อยังเป็นกีฬาที่เล่นได้ไม่จำกัดสถานที่ อาจจะเล่นในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ ไม่มีสนามการเล่นที่ตายตัว สามารถเล่นใต้ต้นไม้หรือบริเวณกลางแจ้งก็ได้ สนามการเล่นตะกร้อสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆไม่จำกัดพื้นที่หรือสนามการเล่นเหมือนกีฬาอื่นๆ
  8. ตะกร้อเป็นกีฬาที่บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้ เพราะเป็นกีฬาที่ไม่หนักหรือเบาจนเกินไป สามารถปรับวิธีการเล่นได้ตามความสามารถและความเหมาะสมกำลังแรงของผู้เล่นได้ ซึ่งมีวิธีการเล่นหลายระดับผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะการเล่นไปตามวัยได้ อาจจะเล่นเพื่อออกกำลังกายหรือเล่นเพื่อการแข่งขันก็ได้ทั้งนั้น

นอกจากประโยชน์ของการเล่นกีฬาตะกร้อจะมีมากมายแล้ว ตะกร้อยังได้ชื่อว่าเป็นกีฬาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณกาลอีกด้วย