ความสำคัญกับการอบอุ่นร่างกาย ในกีฬาแฮนด์บอล

ทางเข้า sbo

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้ช่วงอายุ เพราะเนื่องจากเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่าย ๆ และเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายของผู้เล่นมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะเนื่องจากแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีความแข็งแรง และสุขภาพที่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจที่จะลองเล่นกีฬาประเภทนี้ก็ควรฝึกเล่นแบบพื้นฐานอย่างง่าย ๆ ก่อน

การอบอุ่นร่างกายมีความสำคัญและมีคุณค่านั่นคือเป็นการป้องกันความตึงเครียดและอาการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากตัวนักกีฬาออกกำลังกายอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีการเตรียมร่างกายที่พร้อมก่อน โดยทั่วไปการอบอุ่นร่างกายมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะเพิ่มอุณหภูมิภายในร่างกายรวมไปถึงอุณหภูมิของกล้ามเนื้อในส่วนที่อยู่ลึกลงไปให้เพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยในการยืดเส้นเอ็นและเนื้อเยื้อต่าง ๆ ทำให้สภาพร่างกายมีความอ่อนตัว สามารถที่จะเล่นกีฬาหรือการทำงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น และการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาในแต่ละคนจะมีการอบอุ่นร่างกายที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทกีฬา เช่น นักวิ่งก็อาจจะทำการวิ่งเหยาะ ๆ แล้วก็ฝึกการสตาร์ทและการบริหารร่างกายทั่ว ๆ ไป และนักฟุตบอลอาจเริ่มด้วยการบริหารร่างกายโดยทั่ว ๆ ไป แล้วฝึกการเดาะ รับส่ง โหม่ง เลี้ยงลูกสลับกันไปเรื่อย ๆ เป็นต้น

การอบอุ่นร่างกายนั้นมีความสำคัญต่อตัวนักกีฬาโดยตรง เพราะหากนักกีฬามีการอบอุ่นร่างกายที่ถูกวิธีก็จะทำให้ร่างกายมีความพร้อมในการทำการแข่งขัน แต่หากนักกีฬามีการอบอุ่นร่างกายที่ไม่เพียงพอหรืออบอุ่นร่างกายที่ผิดกับประเภทกีฬาอาจส่งผลเสียต่อตัวนักกีฬาเองได้